Psychologie voor kinderen

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen bij onze kinderpsychologe Anne Verbeeck terecht met onwikkelings - , gedrags - of emotionele problemen :  

  • Is uw kind onzeker of heeft uw kind weinig vrienden?
  • Is uw kind angstig in bepaalde situaties?
  • Heeft uw kind concentratieproblemen of is het snel afgeleid?
  • Ervaart uw kind moeilijkheden bij het studeren, plannen en organiseren?
  • Heeft uw kind faalangst?
  • Slaapt uw kind slecht of heeft het last van nachtmerries?
  • Heeft uw kind moeite om afspraken/regels na te leven?
  • Wordt uw kind snel boos of agressief?
  • ...

 Via een eerste kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Op die manier proberen we een zo goed mogelijke begeleiding en/of ondersteuning op te starten.Naast psychologische begeleiding bieden wij ook de afname van intelligentietesten aan. Deze intelligentietesten kunnen in regel afgenomen worden bij alle kinderen van 2,5 tot 17 jaar.

Ook hier starten we eerst met een kennismakingsgesprek vooraleer de test wordt afgenomen. Na afname en analyse van de test volgt er opnieuw een bespreking met de ouders.


Het huidige tarief voor de psychologische sessies bedraagt 50 euro. Naargelang uw ziekenfonds, is hier in meer of mindere mate een tegemoetkoming mogelijk.

De prijs voor een intelligentietest (kennismaking, test en nabespreking) is 120 euro.